Teknik Servis ve Bakım

  • Şalt sahaları ve trafo merkezlerinin primer ve sekonder projelerinin hazırlanması
  • Koruma ve kumanda panolarının seçimi ve temini
  • Koruma ve kumanda röle ve cihazlarının ölçme ve kalibrasyonu
  • PLC sisteminin kurulumu ve adaptasyonu